De visie van Taartrovers

Kunst laat mensen de dagelijkse werkelijkheid vanuit een ander perspectief waarnemen en vormgeven. We mogen jonge kinderen hierin niet onderschatten. Ze hebben nog geen vooringenomen idee van hoe dingen horen te zijn en staan daardoor – vaak meer dan oudere mensen – open voor het nieuwe. Dit is een enorme rijkdom.

Juist in die eerste levensjaren ligt een kans kinderen mee te nemen in een wereld waarin ze zichzelf en alles om hen heen vrij kunnen onderzoeken en duiden. Taartrovers laat kinderen onderzoeken, spelen, maken en ontdekken. Op deze manier kunnen ze vormgeven aan hun gevoelens, beelden en verhalen. Onze programma’s zijn uitdagend en kunstzinnig. Het is onze missie om spel met film en verbeelding onderdeel te maken van het leven van jonge kinderen op álle plekken in de samenleving.