Over Ons

Stichting Taartrovers realiseert projecten op het gebied van filmeducatie. Bij Taartrovers ontdekken jonge kinderen op een speelse wijze de kracht van verbeelding. Ze mogen al hun zintuigen inzetten om wat ze zien te onderzoeken, ermee te spelen en het hun eigen te maken. Taartrovers stimuleert jonge kinderen vorm te geven aan gevoelens, beelden en verhalen.

Wij ontwikkelen lesmaterialen en installaties voor jonge kinderen, maar je komt ons ook tegen in de theaters met ons eigen festival, in het buurthuis met buitenschoolse activiteiten, met kinderactiviteiten in musea, op scholen of symposia met lezingen of workshops over educatie voor jonge kinderen of bijvoorbeeld als onderdeel van een festival. Zo brengen we cultuur voor jonge kinderen naar álle plekken in samenleving.

Over 2022
Wat we in 2022 allemaal hebben gedaan, lees je in het Taartrovers jaarverslag over 2022.

Begin 2022 pakten we – na twee moeilijke jaren – vol goede moed de draad weer op. We waren er klaar voor en we hadden er zin in! Voldaan kijken we terug op een geslaagd schakeljaar, een jaar waarin alles weer openging, we ons publiek ontmoetten en een jaar waarin we nieuwe stappen ondernamen. Stappen in een richting die we verder doorzetten in 2023 en verder. We namen stappen in de verspreiding van ons aanbod door uit te zoeken wat onze maatschappelijke- & culturele partners nodig hebben om programma’s van Taartrovers door het jaar heen aan te kunnen bieden (bijvoorbeeld Cinemini Pilot en het delen van installaties). Stappen om onze programma’s beter bereikbaar en passend te maken voor kinderen die opgroeien in armoede en kinderen van nieuwkomers die nog niet stevig in onze samenleving geworteld zijn. En stappen om beter vorm te geven aan de structuur van onze groeiende organisatie.

We besteedden ook veel aandacht aan uitwisseling van lessen, kennis en ervaringen met onze (internationale) partners. En we werkten als vanouds aan de ontwikkeling en uitvoering van nieuwe voorstellingen, installaties, lessen en programma’s voor jonge kinderen: nieuw cultureel aanbod dat nog niet bestond en waarde toevoegde aan het bestaande aanbod.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Mis niets! Ontvang de leukste nieuwtjes van de Taartrovers in je mailbox.