Over Taartrovers

Bij Taartrovers ontdekken jonge kinderen op een speelse wijze de kracht van verbeelding. Ze mogen al hun zintuigen inzetten om wat ze zien te onderzoeken, ermee te spelen en het hun eigen te maken. Taartrovers stimuleert jonge kinderen vorm te geven aan gevoelens, beelden en verhalen.

Wij ontwikkelen lesmaterialen en installaties voor jonge kinderen voor projecten op het gebied van filmeducatie. Je komt ons tegen in filmtheaters met Taartrovers Cinemini en Cineminimaxi, in het buurthuis met buitenschoolse activiteiten, met exposities in musea, op scholen of symposia met lezingen of workshops over educatie voor jonge kinderen of bijvoorbeeld als onderdeel van een festival.

Visie & Missie

Kunst laat mensen de dagelijkse werkelijkheid vanuit een ander perspectief waarnemen en vormgeven. We mogen jonge kinderen hierin niet onderschatten. Ze hebben nog geen vooringenomen idee van hoe dingen horen te zijn en staan daardoor – vaak meer dan oudere mensen – open voor het nieuwe. Dit is een enorme rijkdom.

Juist in de eerste levensjaren ligt een kans kinderen mee te nemen in een wereld waarin ze zichzelf en alles om hen heen vrij kunnen onderzoeken en duiden. Taartrovers laat kinderen onderzoeken, spelen, maken en ontdekken. Op deze manier kunnen ze vormgeven aan hun gevoelens, beelden en verhalen. Onze programma’s zijn uitdagend, kunstzinnig en ze sluiten aan bij de wensen en belevingswereld van kinderen die nu nog buiten de boot vallen. Het is onze uitdrukkelijke wens om niet voor elke doelgroep een apart programma te maken, maar om onze programma’s aantrekkelijk te maken voor alle kinderen samen, ook kinderen die niet in deze doelgroepen passen. Het is onze missie om spel met film en verbeelding onderdeel te maken van het leven van jonge kinderen op álle plekken in de samenleving.

Jaarverslagen

2021

Niet alles verliep zoals we voorzagen en van plan waren door de pandemie. We hebben ons gericht op wat er mogelijk was, oplossingen gezocht voor uitdagingen die opdoemden, mooie kansen aangepakt en met veel plezier gewerkt aan onze missie.

Jaarverslag 2021

2022

We pakten – na twee moeilijke jaren – vol goede moed de draad weer op. We waren er klaar voor en we hadden er zin in! Voldaan kijken we terug op een geslaagd schakeljaar, een jaar waarin alles weer openging, we ons publiek ontmoetten en een jaar waarin we nieuwe stappen ondernamen.

Jaarverslag 2022

2023

Na een vruchtbaar schakeljaar brak in 2023 de tijd aan om te oogsten. Met voldoening en trots kijken we terug op een jaar waarin we veel voor elkaar kregen. We hebben meer gerealiseerd dan we in onze plannen hadden voorgenomen.

Jaarverslag 2023

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Mis niets! Ontvang de leukste nieuwtjes van de Taartrovers in je mailbox.