Filmlessen zijn leuk! Ze kunnen kinderen enthousiast maken en helpen om kennis op een interessante manier over te brengen. Taartrovers is expert op het gebied van filmeducatie voor jonge kinderen. Daarbij gaan we natuurlijk niet alleen zitten kijken! Leerlingen mogen al hun zintuigen inzetten om wat ze zien te onderzoeken, er mee te spelen en het hun eigen te maken. Taartrovers stimuleert hen vorm te geven aan gevoelens, beelden en verhalen.

Wat kan ik met filmeducatie in de klas?

Al op de lagere school is Filmeducatie een prachtig middel om in te zetten. Met filmlessen kunnen kinderen op een creatieve en leuke manier leren. Een filmles kan variëren van het bekijken en bespreken van een film tot het maken van een eigen film. De materialen van Taartrovers bestaan uit films en activiteiten: leskaarten voor kinderen en lesbrieven voor leerkrachten. De lespakketten zijn creatief en toegankelijk. Ze zijn voor elk niveau te gebruiken en ook voor kinderen die de taal niet of slecht machtig zijn. Je hebt er weinig voorbereidingstijd, en geen speciale materialen voor nodig.

Een filmles kan ook een manier zijn om gevoelige onderwerpen aan te pakken, zoals pesten, discriminatie of milieuvervuiling. Films kunnen dienen als een manier om deze onderwerpen op een veilige manier bespreekbaar te maken en kinderen te leren omgaan met verschillende meningen en standpunten.

Bekijk de materialen

Waarom filmeducatie in de klas?

Door film te kijken op school, leren kinderen op een andere manier naar de wereld om hen heen te kijken. Ze leren hoe verhalen verteld worden, hoe beelden gemaakt worden en hoe emoties en gevoelens kunnen worden uitgedrukt. Het kan helpen om hun verbeeldingskracht te vergroten en hun begrip van de wereld te verdiepen. Dit kan hun horizon verbreden en hun begrip van de wereld om hen heen vergroten.

Het gebruik van film in de klas biedt een aantal voordelen. Zo kunnen kinderen door middel van films beter begrijpen hoe de wereld werkt en hun kennis vergroten. Door het bekijken van films kunnen kinderen ook leren over andere culturen en tijdsperiodes.

Een schoolfilm kan ook helpen bij het ontwikkelen van de creativiteit en verbeeldingskracht van kinderen. Ze kunnen leren over het maken van films, waardoor ze kennis opdoen over techniek, compositie en verhaallijnen. Kinderen leren ook samenwerken, communiceren en probleemoplossend denken.

 

Hoe kun je filmeducatie inzetten?

Onze lespakketten kunnen worden aangepast aan het niveau van de klas. Dit betekent dat kinderen van verschillende leeftijden en niveaus kunnen profiteren van filmeducatie. Wij deden ook onderzoek naar hoe filmeducatie voor kleuters van toegevoegde waarde kan zijn op het bestaande lesprogramma. We keken daarbij niet alleen naar regulier onderwijs, maar naar scholen met speciaal onderwijs.

Dit resulteerde in: “Spelen met Film” een paper waarin we je tips geven waar je zo mee aan de slag kunt. Antwoorden op vragen als: Wat voor films kun je laten zien? Hoe zorg je er voor dat elk kind op zijn eigen niveau kan meedoen?

Download “Spelen met Film”

Kortom, filmeducatie biedt veel voordelen voor lagere school leerlingen. Het kan hen helpen om kennis op te doen over verschillende onderwerpen, hun creativiteit te ontwikkelen en hen voor te bereiden op de toekomst. Door filmlessen en film in de klas te integreren, kunnen leraren een positieve impact hebben op het leerproces van hun leerlingen.